شجره ی طیبه صالحین شهرک مدرس(قزوین)

اسامی حلقه های ۷گانه یپایگاه شهید چمران

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید رجبعلی بکشلو                                           پایگاه شهیدچمران شهرک مدرس

مکان: تشکیل: پایگاه بسیج

زمان: پنج شنبه بعد ازنمازمغرب وعشاء

سرگروه: برادربسیجی امیرایمانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

فاضل آقاحسینی

احمدعلی

20

محمد حسین رفیعی

محمدکاظم

2

محمود آقاحسینی

احمدعلی

21

حسین نفری

تقی

3

محمد ایمانی

رئیس اله

22

محمد ملکی بیگی

حجت اله

4

محمد حسن رفیعی

محمدکاظم

23

روح اله ملکی بیگی

حجت اله

5

علیرضا رضائی

اسداله

24

علی نبئ

رمضان

6

اکبریوسفی

عیسی

25

محسن ملکی

علی

7

فریدون ملکی

رضا

26

محمد ملکی

علی

8

مهدی طهماسبی

محرم

27

سجاد نوروزی

حسن

9

حبیب اله نفری

اکبر

28

داود ملکی

عزیز

10

علی ملکی بیگی

یوسف

29

وحید ایمانی

مصطفی

11

سپهداررضائی

مجید

30

حمید نفری

علی

12

خلیل رضائی

احمد

31

حمید میرزائی

مرتضی

13

محمدرضا رفیعی

ناصر

32

فرهنگ ملکی

محمد

14

ناصررفیعی

محمدکاظم

33

علمداررضائی

مجید

15

مصطفی ایمانی

رئیس اله

34

مجتبی ولی زاده

مهدی

16

سجاد کرمانی

اسد اله

35

علی نوروزی

لطف اله

17

مجید مسگرلو

محمدعلی

36

سید مسعود ساداتی

سیدعبداله

18

یوسف نوروزی

احمد

37

بهنام قلی زاده

یداله

19

حمید نوروزی

بهرامعلی

38

علی ملکی

حسن

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید سعید بنائی                                       پایگاه بسیج شهیدچمران شهرک مدرس

مکان: تشکیل: پایگاه بسیج

زمان: دوشنبه قبل ازاذان مغرب

سرگروه: برادربسیجی وحیدایمانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

امیرحسین رضائی

حسین

20

حسین رضائی

علی

2

محمدطهماسبی

غلامحسین

21

علیرضا رضائی

حسین

3

امیرمحمدرضائی

علی

22

علی رضا یوسفی

اکبر

4

محمدرضا ملکی

روح اله

23

محمد مهدی نگهداری

علی

5

امیرحسین نوروزی

اکبر

24

مهدی افشار

علی

6

محمدرضا رضائی

محسن

25

علی عسگری

ابوالفضل

7

علی عباسی

نادعلی

26

 

 

8

امین ایمانی

امیر

27

 

 

9

میلاد ایمانی

مصطفی

28

 

 

10

سید محسن ساداتی

سیدکاظم

29

 

 

11

روح اله کلبی

محمدحسن

30

 

 

12

علیرضا رضائی

محمد

31

 

 

13

محمد رفیعی

محمد حسن

32

 

 

14

مهدی رفیعی

محمدحسن

33

 

 

15

محمدرضارضائی

ابوالفضل

34

 

 

16

محمدحسین نوروزی

حسین

35

 

 

17

سعید نوروزی

احمد

36

 

 

18

محمد مهدی رضائی

حسین

37

 

 

19

ابوالفضل رضائی

ولی اله

38

 

 

 

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید علمدارمددی                                      پایگاه بسیج شهیدچمران شهرک مدرس

مکان تشکیل: مسجد مدرس

زمان: دوشنبه بعد ازنمازمغرب وعشاء

سرگروه: برادربسیجی مرتضی ولیزاده

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

امیرحسین کلبی

احمد

20

 

 

2

حسین نژادظهراب

امید

21

 

 

3

محمد بکشلو

حسین

22

 

 

5

امیررضا ملکی

محمد

24

 

 

6

محمدرضا شهبازی

علی

25

 

 

7

حمید رضا صفائی

علی

26

 

 

8

امیرحسین چراغلو

محمد

27

 

 

9

محسن بکشلو

حسین

28

 

 

10

یوسف نفری

رضا

29

 

 

11

محمد مددی

اکبر

30

 

 

12

محمدجواد کلبلی

نادر

31

 

 

13

حسن کلبلی

ابوالفضل

32

 

 

14

علی اکبرنگهداری

ولی اله

33

 

 

15

محمد ملکی

ابراهیم

34

 

 

16

امیرمهدی کلبی

حسین

35

 

 

17

حمید رضائی

فریدون

36

 

 

18

علی کلبی

نادر

37

 

 

19

 

 

38

 

 

 

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید فتح اله ملکی                                                 پایگاه شهیدچمران شهرک مدرس

مکان تشکیل: مسجد مدرس

زمان: دوشنبه بعدازنمازمغرب وعشاء

سرگروه: برادربسیجی حجه السلام رحیم شعبانعلی زاده

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

محمد کتابی

حسینعلی

20

 

 

2

حسین فتحی مقدم

اکبر

21

 

 

3

محمد ساداتی

محمود

22

 

 

4

سید مجتبی ساداتی

حسن

23

 

 

5

امیرحسین صفائی

علی

24

 

 

6

رسول ملکی

علی

25

 

 

7

محمد نوروزی

حمداله

26

 

 

8

محمد نوروزی

اصغر

27

 

 

9

محمد نوروزی

حاج علی

28

 

 

10

سینا کرمانی

سجاد

29

 

 

11

مصطفی ملکی

مجتبی

30

 

 

12

امیرعلی خوئی

محمد

31

 

 

13

سید مهدی مهاجری

سیدجمال

32

 

 

14

خلیل نوروزی

اسمائیل

33

 

 

15

محمد رضا ملکی

محمد

34

 

 

16

جواد نفری

داود

35

 

 

17

علیرضا غلامی

ابوالفضل

36

 

 

18

 

 

37

 

 

19

 

 

38

 

 

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید سید حسین مهاجری                                           پایگاه بسیج شهیدچمران شهرک مدرس

مکان تشکیل: مسجد منتظران مهدی(عج)

زمان: جمعه بعد ازنمازمغرب وعشاء

سرگروه: برادربسیجی مصطفی ایمانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

علی ملکی

حسن

20

علی انصاری

ابوالفضل

2

مجتبی ولیزاده

مهدی

21

مجتبی چراغلو

ذبیح اله

3

فرهنگ ملکی

محمد

22

پویا رضائی

عبداله

4

مهرداد نوروزی

اکبر

23

 

 

5

محسن ملکی

علی

24

 

 

6

محمد ملکی

علی

25

 

 

7

حسین مددی

کاظم

26

 

 

8

وحید ایمانی

مصطفی

27

 

 

9

حسن هاشمخانی

ابوالفضل

28

 

 

10

محسن کلبلی

مهدی

29

 

 

11

علی رفیعی

محمدحسن

30

 

 

12

احسان طهماسبی

حسین

31

 

 

13

احسان ملکی

جعفر

32

 

 

14

مهدی ملکی

محمد

33

 

 

15

محمد ملکی

مرتضی

34

 

 

16

محمدرضا رضائی

فریدون

35

 

 

17

علیرضا طالبی

هدایت

36

 

 

18

علی اکبرنگهداری

ولی اله

37

 

 

19

حمید نوروزی

بهرامعلی

38

 

 

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهیدان اسماعلیی ها                               پایگاه بسیج شهیدچمران شهرک مدرس

مکان تشکیل: مسجد مدرس

زمان: چهارشنبه وجمعه

سرگروها: برادران بسیجی محمدنفری وحسین مددی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

ابوالفضل مددی

کاظم

20

امیر حسین نوروزی

اکبر

2

حسام طاهرخانی

ابوالفضل

21

محمد نوروزی

اصغر

3

میلاد ملکی بیگی

علی

22

محمد نوروزی

کریم

5

علی صفائی نیا

رضا

24

 

 

6

محمد معراج مددی

مهدی

25

 

 

7

حسین طهماسبی

نادعلی

26

 

 

8

محمد طهماسبی

غلامحسین

27

 

 

9

عرفان نوروزی

رضا

28

 

 

10

علی نوروزی

عبداله

29

 

 

11

محمد مددی

محرم

30

 

 

12

امیرمحمد رفیعی

سلیمان

31

 

 

13

محمدحسین بنائی

رحیم

32

 

 

14

حمیدرضا طاهرخانی

فتح اله

33

 

 

15

امیرحسین طاهرخانی

فتح اله

34

 

 

16

رضا شهبازی

محمد

35

 

 

17

میلاد ملکی بیگی

علی

36

 

 

18

محمد رضا نوروزی

حمدالله

37

 

 

19

محمد مددی

محرم

38

 

 

 

بسمه تعالی

نام حلقه: شهید محمد رضا انصاری                                             پایگاه بسیج شهیدچمران شهرک مدرس

مکان تشکیل: مسجد جامع وپایگاه بسیج

زمان: جمعه بعد ازنمازمغرب وعشاء

سرگروه: برادربسیجی علی بنائی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

حسین فلاح

کاظم

20

ابوالفضل ملکی

علی

2

سعید برزگرنفری

شیرمحمد

21

مجید نوروزی

اسمائیل

3

سعید نجاری

حسینعلی

22

محمد نوروزی

فتح اله

4

مهرداد نوروزی

اکبر

23

مرتضی ولیزاده

مهدی

5

مرتضی بنائی

احمد

24

حامد نوروزی

محمد

6

بهنام نجاری

محمدسلمان

25

رسول رضائی

حسن

7

حسین ملکی

عباس

26

حسین مددی

کاظم

8

رسول رحیمی

مظفر

27

محمد نفری

ولی الله

9

سعید احسان زاده

حمید

28

 

 

10

محمد احسان زاده

حمید

29

 

 

11

حمیدرضا رحیمی

محمد

30

 

 

12

محمدعلی نگهداری

بشیر

31

 

 

13

رسول پورمراد

محمدعلی

32

 

 

14

وحید نفری

حسن

33

 

 

15

جواد تاجران

رضا

34

 

 

16

سید محسن مهاجری

سیدمحمد

35

 

 

17

حسن اصلی بیگی

قهرمان

36

 

 

18

علیرضا رحیمی

محمد

37

 

 

19

حمید نوروزی

بهرامعلی

38

 

 

 

[ سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:44 ] [ شهید چمران ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،